Anunțuri

Referitor la incendiul din cadrul depozitului de deșeuri menajere Boldești-Scăeni

Referitor la incendiul din cadrul depozitului de deșeuri menajere Boldești-Scăeni facem următoarele precizări:

Evenimentul a fost izolat și neutralizat, fără producerea de pagube semnificative și, foarte important, fără să existe persoane vătămate, atât de incendiul în sine, cât și de emisiile rezultate în urma acestuia.

Compania a identificat rapid incendiul, încă din faza incipientă a acestuia, grație sistemului de monitorizare bazat pe camerele termice instalate în cadrul complexului.

Semnalarea evenimentului la serviciul unic de urgență a avut loc la ora 1:10 în dimineața zilei de 2.11.2023.

Utilajele operatorului economic au fost mobilizate operativ, pentru limitarea propagării prin acoperirea cu un strat de pământ.

Apreciem intervenția autorităților care, în ciuda condițiilor de vânt au izolat și lichidat incendiul, în colaborare cu personalul nostru de intervenție, astfel încât la ora 7:15 evenimentul a fost total izolat.

Pompierii au intervenit cu 5 autospeciale de stingere a incendiilor și două autovehicule de alimentare cu apă.

De asemenea, precizăm că în urma comunicării autorităților de mediu, evenimentul nu s-a soldat cu depășiri medii admise ale limitelor, atât pentru monoxidul de carbon cât și pentru particulele în suspensie.

În momentul de față este neclară sursa acestui eveniment. Vom continua să colaborăm cu autoritățile competente pentru a determina sursa precisă a acestui incendiu și pentru a ne asigura de limitarea maximă a oricăror evenimente similare.

Le mulțumim, pe această cale, tuturor profesioniștilor care au fost alături de noi pe parcursul derulării evenimentelor.

Anunț public privind decizia de emitere a acordului de mediu

S.C. VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU TRATAREA DESEURILOR S.R.L anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:“CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR ( EXTINDEREA CAPACITATII DE DEPOZITARE/ELIMINARE A DESEURILOR DIN JUDETUL PRAHOVA) EFECTUAT PRIN SCOATEREA DEFINITIVA DIN FONDUL FORESTIER A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 6,7713 ha, CU DEFRISARE “ amplasat în localitatea Boldesti -Scaeni, str.Poligonului, nr. T26 PD1176, jud.Prahova, titular SC VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU TRATAREA DESEURILOR SRL.

Proiectul acordului de mediu poate fi consultat la sediul APM Prahova din Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.306, în zilele de luni-vineri, intre orele 9,00-14,00, precum și la urmatoarea adresă de internet http://apmph.anpm.ro.

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Prahova din Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.306, în termen de 10 zile de la data afisarii prezentului anunt, pana la data de 08.10.2023.

Data afisarii: 28.09.2023

Anunt public privind dezbaterea publica

VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU- TRATAREA DESEURILOR SRL anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul « Centru de management integrat al deseurilor (extinderea capacitatii de depozitare/eliminare a deseurilor din jud. Prahova) efectuat prin scoaterea definitiva din fondul forestier a terenului in suprafata de 6,7713 ha, cu defrisare » propus a fi amplasat in Boldesti-Scaeni, str.Poligonului, nr. T26 PD1176 jud. Prahova.

Tipul deciziei posibile luate de Agentia pentru Protectia Mediului Prahova poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitarii de emitere a acordului de mediu.

Rapoartele si studiile, dupa caz, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 si la sediul VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU- TRATAREA DESEURILOR SRL din Boldesti- Scaeni, str. Poligonului nr.6, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13.

Documentele mentionate sunt disponibile si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului  va avea loc la sala de consiliu a Primariei Boldesti- Scaeni, Calea Unirii nr.67, in data de 27.07.2023, incepand cu orele 15:00.

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate, la sediul APM PRAHOVA pana la data de 27.07.2023.

ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU – TRATAREA DEŞEURILOR SRL, titular al proiectului « Centru de management intergrat al deserurilor (extinderea capacitatii de depozitare/eliminare a deserurilor din jud. Prahova) efectuat prin scoaterea definitiva din fondul forestier a terenului in suprafata de 6,7713 ha, cu defrisare », anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a se supune evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul « Centru de management intergrat al deserurilor (extinderea capacitatii de depozitare/eliminare a deserurilor din jud. Prahova) efectuat prin scoaterea definitiva din fondul forestier a terenului in suprafata de 6,7313 ha, cu defrisare » propus a fi amplasat in Boldesti-Scaeni,jud. Prahova.

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM PRAHOVA in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Administrator,

Razvan George TROCAN

Anunț public privind decizia de emitere a acordului de mediu

SC VITALIA SALUBRITATE PRAHOVA SRL anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Extindere depozit de deșeuri nepericuloase celulele 3 și 4-etapa II “ amplasat în localitatea Băicoi, str. Valea lui Dan, nr.10.

Proiectul acordului de mediu poate fi consultat la sediul APM Prahova din Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.306, în zilele de luni-vineri, intre orele 9,00-14,00, precum și la urmatoarea adresă de internet http://apmph.anpm.ro.Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Prahova din Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.306, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Prahova.

Administrator,
Dragos Marian LEU

ANUNT PUBLIC DEPUNEREA SOLICITARII
DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU – TRATAREA DEŞEURILOR SRL, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a Acordului de mediu pentru proiectul: « Centru de management integrat al deseurilor (Extinderea capacitatii de depozitare/eliminarea deseurilor din judetul Prahova) efectuat prin scoaterea definitiva din fondul forestier a terenului in suprafata de 6,7713 ha cu defrisare » cu amplasamentul in Boldesti-Scaeni, str. Poligonului nr.T26PD1176, judetul Prahova.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Prahova, cu sediul în Ploieşti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.306, şi la sediul VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU- TRATAREA DESEURILOR SRL, din Boldeşti-Scăeni, str. Poligonului nr.6, în timpul programului de lucru la sediul APM Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.306, de luni până joi intre orele 900 – 1500 şi vineri între orele 900 – 1300.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.306,  până la data de 02.02.2023.

Administrator,
Razvan George TROCAN
Societatea Vitalia Servicii Pentru Mediu Tratarea Deseurilor S.R.L