Anunțuri

VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU – TRATAREA DEŞEURILOR SRL, titular al proiectului « Centru de management intergrat al deserurilor (extinderea capacitatii de depozitare/eliminare a deserurilor din jud. Prahova) efectuat prin scoaterea definitiva din fondul forestier a terenului in suprafata de 6,7713 ha, cu defrisare », anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a se supune evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul « Centru de management intergrat al deserurilor (extinderea capacitatii de depozitare/eliminare a deserurilor din jud. Prahova) efectuat prin scoaterea definitiva din fondul forestier a terenului in suprafata de 6,7313 ha, cu defrisare » propus a fi amplasat in Boldesti-Scaeni,jud. Prahova.

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM PRAHOVA in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Administrator,

Razvan George TROCAN

SC VITALIA SALUBRITATE PRAHOVA SRL anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Extindere depozit de deșeuri nepericuloase celulele 3 și 4-etapa II “ amplasat în localitatea Băicoi, str. Valea lui Dan, nr.10.

Proiectul acordului de mediu poate fi consultat la sediul APM Prahova din Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.306, în zilele de luni-vineri, intre orele 9,00-14,00, precum și la urmatoarea adresă de internet http://apmph.anpm.ro.Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Prahova din Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.306, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Prahova.

Administrator,
Dragos Marian LEU

VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU – TRATAREA DEŞEURILOR SRL, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a Acordului de mediu pentru proiectul: « Centru de management integrat al deseurilor (Extinderea capacitatii de depozitare/eliminarea deseurilor din judetul Prahova) efectuat prin scoaterea definitiva din fondul forestier a terenului in suprafata de 6,7713 ha cu defrisare » cu amplasamentul in Boldesti-Scaeni, str. Poligonului nr.T26PD1176, judetul Prahova.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Prahova, cu sediul în Ploieşti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.306, şi la sediul VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU- TRATAREA DESEURILOR SRL, din Boldeşti-Scăeni, str. Poligonului nr.6, în timpul programului de lucru la sediul APM Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.306, de luni până joi intre orele 900 – 1500 şi vineri între orele 900 – 1300.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.306,  până la data de 02.02.2023.

Administrator,
Razvan George TROCAN
Societatea Vitalia Servicii Pentru Mediu Tratarea Deseurilor S.R.L

Societatea VITALIA SALUBRITATE PRAHOVA SRL   anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, a studiului de impact asupra sanatatii populatiei si a studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa, pentru proiectul: EXTINDERE DEPOZIT DE DESEURI NEPERICULOASE CELULELE 3 SI 4 –ETAPA II” propus a fi amplasat in orasul Baicoi, str.Valea lui Dan, nr.10, titular : VITALIA SALUBRITATE PRAHOVA SRL   

Tipul deciziei posibile luate de APM Prahova poate fi emiterea sau respingerea solicitarii de emitere a acordului de mediu.

        Raportul privind impactul asupra mediului ,studiul de impact asupra sanatatii populatiei , studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa pot fi consultate pe  site-ul http ://apmph.anpm.ro, la sediul  APM Prahova-Ploiesti, str. Gh. Gr Cantacuzino nr.306-308 si la sediul societatii VITALIA SALUBRITATE PRAHOVA SRL  din localitatea  Baicoi, str.Valea lui Dan, nr.10 , in zilele de L-V, intre orele 9.00-14.00         

         Documentele mentionate sunt disponibile si la urmatoarea adresa de internet www.vitalia-mediu.ro.

Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Casa de cultura din localitatea  Liliesti, jud. Prahova in data de 21.11.2022 incepand cu orele 14.00.

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul APM Prahova, din Ploiesti, str. GH. Gr. Cantacuzino nr.306-308, pana la data de 21.11.2022 (data dezbaterii publice).

Aviz de gospodarire a apelor 166.29.09.2022

Studiu de evaluare a impactului asupra sănătăţii şi confortului populaţiei pentru obiectivul de investiție: ”EXTINDERE DEPOZIT DE DEȘEURI NEPERICULOASE CELULELE 3 ȘI 4 – ETAPA II”, situat în localitatea Băicoi, strada Valea lui Dan, nr. 10, județul Prahova, NC 31666

Studiu de impact asupra mediului_Extindere depozit Vitalia_Baicoi

Studiu SEICA

VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU – TRATAREA DEŞEURILOR SRL, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a Acordului de mediu pentru proiectul: « Scoaterea definitiva din fondul forestier a terenului in suprafata de 6,7313 ha » cu amplasamentul in O.S. Ploiesti, U.P. V Paulesti, u.a. 722 A – 2,04 ha si u.a. %722 N2 – 4,7313 ha, judetul Prahova.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Prahova, cu sediul în Ploieşti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.306, şi la sediul VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU- TRATAREA DESEURILOR SRL, din Boldeşti-Scăeni, str. Poligonului nr.6, în timpul programului de lucru la sediul APM Prahova, str. Gh.Gr.Cantacuzino, nr.306, de luni până joi intre orele 900 – 1500 şi vineri între orele 900 – 1300.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.306,  până la data de 08.03.2022

APM Prahova, cu sediul in Ploiesti, str. Gh.Gr.Cantacuzino, nr.306, anunta publicul interesat asupra  Deciziei de Emitere  a  Revizuirii Autorizatiei Integrate de Mediu  pentru activitatea: Depozit de deşeuri industriale nepericuloase si facilitati conexe, desfasurata in localitatea Baicoi str. Valea lui Dan nr. 10, judetul Prahova. Activitatea se încadrează in categoria de activităţi industriale 5.4 „Depozite de deşeuri, care primesc mai mult de 10 t deşeuri/zi sau având o capacitate totala mai mare de 25.000 t deşeuri” din Anexa 1 a Legii 278/24.10.2013 privind emisiile industriale, titular SC Vitalia Salubritate Prahova SRL

Observatiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc zilnic sub semnatura si cu date de identificare, in scris la sediul APM Prahova, str. Gh.Gr.Cantacuzino, nr.306,

Draftul  Revizuirii Autorizatiei  Integrate de Mediu este afisat pe sit-ul APM Prahova si pe sit-ul SC Vitalia Salubritate Prahova SRL