Anunțuri

VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU – TRATAREA DEŞEURILOR SRL, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a Acordului de mediu pentru proiectul: « Scoaterea definitiva din fondul forestier a terenului in suprafata de 6,7313 ha » cu amplasamentul in O.S. Ploiesti, U.P. V Paulesti, u.a. 722 A – 2,04 ha si u.a. %722 N2 – 4,7313 ha, judetul Prahova.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Prahova, cu sediul în Ploieşti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.306, şi la sediul VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU- TRATAREA DESEURILOR SRL, din Boldeşti-Scăeni, str. Poligonului nr.6, în timpul programului de lucru la sediul APM Prahova, str. Gh.Gr.Cantacuzino, nr.306, de luni până joi intre orele 900 – 1500 şi vineri între orele 900 – 1300.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.306,  până la data de 08.03.2022

APM Prahova, cu sediul in Ploiesti, str. Gh.Gr.Cantacuzino, nr.306, anunta publicul interesat asupra  Deciziei de Emitere  a  Revizuirii Autorizatiei Integrate de Mediu  pentru activitatea: Depozit de deşeuri industriale nepericuloase si facilitati conexe, desfasurata in localitatea Baicoi str. Valea lui Dan nr. 10, judetul Prahova. Activitatea se încadrează in categoria de activităţi industriale 5.4 „Depozite de deşeuri, care primesc mai mult de 10 t deşeuri/zi sau având o capacitate totala mai mare de 25.000 t deşeuri” din Anexa 1 a Legii 278/24.10.2013 privind emisiile industriale, titular SC Vitalia Salubritate Prahova SRL

Observatiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc zilnic sub semnatura si cu date de identificare, in scris la sediul APM Prahova, str. Gh.Gr.Cantacuzino, nr.306,

Draftul  Revizuirii Autorizatiei  Integrate de Mediu este afisat pe sit-ul APM Prahova si pe sit-ul SC Vitalia Salubritate Prahova SRL