Vitalia Servicii Pentru Mediu Tratarea Deseurilor opereaza doua Depozite Regionale de deseuri menajere si asimilabile in judetul Prahova si in judetul Bistrita Nasaud.

Depozitul de deseuri menajere de la Boldesti Scaeni, judetul Prahova,  construit in 2001 in cadrul unui parteneriat public privat, deserveste toate unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Prahova, cu exceptia zonei de colectare numarul 5, arondata Depozitului de la Valeni de Munte.  Durata de exploatare a depozitului este pana in anul 2027, acesta fiind proiectat, construit si exploatat la cel mai inalt nivel impus de normele Uniunii Europeene in domeniu.

Incepand cu anul 2014 in cadrul depozitului de deseuri de la Boldesti Scaeni a fost pusa in functiune o instalatie de producere a energiei electrice din biogazul rezultat din deseuri cu o capacitate initiala de 320 kw.

Centrul de Management Integrat de la Tarpiu, judetul Bistrita Nasaud a fost construit ca o componenta a Sistemului  de Management Integrat al deseurilor solide, investitie finantata prin Fondul European de Dezvoltare Regionala in proportie de 98% si Bugetul de Stat 2%.

Ca urmare a licitatiei castigate, Vitalia Servicii Pentru Mediu Tratarea Deseurilor opereaza facilitatile existente in cadrul CMID Tarpiu si anume : depozitul de deseuri menajere si asimilabile, statia de sortare cu o capacitate de 13 000 tone/an, statia de compostare cu o capacitate de 12 000 tone/an.