SERVICII PENTRU MEDIU

Depozitul de deseuri menajere de la Boldesti Scaeni, judetul Prahova​

Construit in 2001 in cadrul unui parteneriat public privat, deserveste toate unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Prahova, cu exceptia zonei de colectare numarul 5, arondata Depozitului de la Valenii de Munte. Durata de exploatare a depozitului este pana in anul 2027, acesta fiind proiectat, construit si exploatat la cel mai inalt nivel impus de normele Uniunii Europene in domeniu.

Incepand cu anul 2014 in cadrul depozitului de deseuri de la Boldesti Scaeni a fost pusa in functiune o instalatie de producere a energiei electrice din biogazul rezultat din deseuri cu o capacitate initiala de 320 kw. 

Centrul de Management Integrat de la Tarpiu, judetul Bistrita Nasaud

Ca urmare a licitatiei castigate, Vitalia Servicii Pentru Mediu Tratarea Deseurilor opereaza facilitatile existente in cadrul CMID Tarpiu si anume : depozitul de deseuri menajere si asimilabile, statia de sortare cu o capacitate de 13 000 tone/an, statia de compostare cu o capacitate de 12 000 tone/an

SERVICII

Vitalia Servicii Pentru Mediu Tratarea Deseurilor S.R.L opereaza si administreaza Depozitul Judetean Prahova, avand o durata de exploatare estimata pana in 2027, populatia deservita fiind de aproximativ 400.000 persoane.

In judetul Bistrita Nasaud, ca urmare a contractului de delegare semnat, Vitalia Servicii Pentru Mediu Tratarea Deseurilor S.R.L exploateaza Centrul de Management Integrat de la Tarpiu pentru o perioada de 20 de ani. Serviciul care face obiectul concesiunii are in componenta gestionarea urmatoarelor elemente : depozit in suprafata totala de 11,2 ha, statie de sortare cu o capacitate de 13.000 t/an, statie de compostare cu o capacitate de 12.000 t/an, statie de epurare.

IMPLICARE SOCIALA​
UTILE

Legislatie

Sesizari​

Locuri de munca