Servicii

Grupul Vitalia activează de peste 20 de ani în domeniul managementului deșeurilor și oferă o serie de servicii municipalităților, societăților comerciale și agenților economici din sectorul industrial.

SERVICII PENTRU INDUSTRIE

Tratarea și depozitarea deșeurilor industriale nepericuloase

Vitalia Salubritate Prahova oferă servicii de transport, tratare și depozitare a deșeurilor industriale nepericuloase, inclusiv a celor provenite din construcții și demolări.

 

Compania noastră operează depozitul ecologic din orașul Băicoi (județul Prahova), unde aceste tipuri de deșeuri industriale sunt tratate conform normelor europene.

La Depozitul de deșeuri industriale nepericuloase din Băicoi sunt aplicate proceduri stricte de acceptare a deșeurilor, cu scopul de a proteja mediul:

  • Deșeurile sunt primite spre depozitare numai în baza unor analize de laborator;
  • Este strict interzisă depozitarea următoarelor tipuri de deșeuri: materiale explozibile, inflamabile, oxidante, corozive, azbest, substanțe toxice, materiale radioactive, cadavre de animale și a altor deșeuri interzise prin legislația română în vigoare, completată cu normele Comisiei Europene;
  • Folosim un sistem eficient de diminuare a disconfortului olfactiv, care acoperă atât zona depozitului, cât și împrejurimile.

Grupul Vitalia are în portofoliul său de clienți industriali companii ca Lukoil, Sterileco, Indeco Group, Recologica Waste, Dekonta, Greenglass Recycling, Edigo Trans, Pikanore, Ecowell Solutions și multe altele.

SERVICII PENTRU MUNICIPALITĂȚI

Depozitarea deșeurilor municipale și asimilabile

Vitalia Servicii Pentru Mediu Tratarea Deșeurilor este operator de salubrizare și responsabil cu activitatea de depozitare din cadrul Sistemelor de Management Integrat al Deșeurilor din județele Prahova și Bistrița-Năsăud.

 

Compania noastră gestionează Depozitul ecologic pentru deșeuri municipale și asimilabile de la Boldești-Scăeni (Depozitul Județean Prahova), care deservește peste 500.000 de locuitori și numeroși agenți economici din județ.

Pentru protecția mediului, Depozitul de la Boldești-Scăeni este prevăzut cu:

  • sistem de impermeabilizare a bazei și a pereților taluzurilor interioare ale compartimentelor, conform legislației în vigoare;
  • instalație de epurare a levigatului;
  • sistem de extragere a gazelor emanate de descompunerea anaerobă a materiilor organice din deșeurile menajere și instalație de cogenerare pentru transformarea în energie electrică și termică a biogazului astfel obținut;
  • sistem special de neutralizare a mirosurilor neplăcute de la rampa ecologică.

La finalul perioadei de exploatare, celulele sunt închise conform, acoperite cu un strat de 2 metri de sol vegetal și plantate cu iarbă.

 

Vitalia Servicii Pentru Mediu Tratarea Deșeurilor operează și Centrul integrat de deșeuri menajere și asimilabile din cadrul CMID Tărpiu (județul Bistrița-Năsăud), care dispune de un depozit în suprafață totală de 11,2 hectare destinat acestor tipuri de deșeuri.

Depozitarea deșeurilor municipale și asimilabile

Stația de sortare de la CMID Tărpiu are capacitatea de 13.000 tone/an; aici procesăm deșeurile reciclabile colectate separat din județul Bistrița-Năsăud.

 

Deșeurile de ambalaje acceptate la sortare sunt din 3 fracții: hârtie și carton, plastic și metal. După acceptare și preluare, acestea sunt sortate manual, apoi balotate și valorificate.

 

Deșeurile din sticlă colectate selectiv și aduse în stațiile de transfer de la CMID Tărpiu au un flux separat.

Compostarea deșeurilor vegetale

Vitalia Servicii Pentru Mediu Tratarea Deșeurilor operează Stația de compostare de la CMID Tărpiu, cu o capacitate de procesare a deșeurilor verzi de 12.000 tone/an.

 

Stația cu suprafața de aproximativ 15.000 mp este formată din două platforme betonate pe care deșeurile sunt depuse în brazde, acoperite cu membrană și compostate prin aerare mecanică. 

 

Apa murdară este captată printr-o rețea de canale și pompată spre zona de formare a brazdelor pentru a le accelera descompunerea, iar excesul este deversat în stația de epurare a levigatului.

 

Apa curată circulă printr-un sistem separat de canale.

SERVICII PENTRU SOCIETĂȚI COMERCIALE

Preluarea deșeurilor

Vitalia Colectare Prahova oferă agenților economici din Prahova și din zonele limitrofe servicii de curățenie drumuri private, colectare, transport, valorificare și activități de curățenie sau depozitare conformă a deșeurilor provenite din activitățile industriale și comerciale.