Prima pagină » ANUNT PUBLIC DEPUNEREA SOLICITARIIDE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

ANUNT PUBLIC DEPUNEREA SOLICITARII
DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

  • de

VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU – TRATAREA DEŞEURILOR SRL, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a Acordului de mediu pentru proiectul: « Centru de management integrat al deseurilor (Extinderea capacitatii de depozitare/eliminarea deseurilor din judetul Prahova) efectuat prin scoaterea definitiva din fondul forestier a terenului in suprafata de 6,7713 ha cu defrisare » cu amplasamentul in Boldesti-Scaeni, str. Poligonului nr.T26PD1176, judetul Prahova.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Prahova, cu sediul în Ploieşti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.306, şi la sediul VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU- TRATAREA DESEURILOR SRL, din Boldeşti-Scăeni, str. Poligonului nr.6, în timpul programului de lucru la sediul APM Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.306, de luni până joi intre orele 900 – 1500 şi vineri între orele 900 – 1300.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.306,  până la data de 02.02.2023.

Administrator,
Razvan George TROCAN
Societatea Vitalia Servicii Pentru Mediu Tratarea Deseurilor S.R.L