Prima pagină » ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU – TRATAREA DEŞEURILOR SRL, titular al proiectului « Centru de management intergrat al deserurilor (extinderea capacitatii de depozitare/eliminare a deserurilor din jud. Prahova) efectuat prin scoaterea definitiva din fondul forestier a terenului in suprafata de 6,7713 ha, cu defrisare », anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a se supune evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul « Centru de management intergrat al deserurilor (extinderea capacitatii de depozitare/eliminare a deserurilor din jud. Prahova) efectuat prin scoaterea definitiva din fondul forestier a terenului in suprafata de 6,7313 ha, cu defrisare » propus a fi amplasat in Boldesti-Scaeni,jud. Prahova.

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM PRAHOVA in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Administrator,

Razvan George TROCAN