Prima pagină » Anunt public privind dezbaterea publica

Anunt public privind dezbaterea publica

  • de

VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU- TRATAREA DESEURILOR SRL anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul « Centru de management integrat al deseurilor (extinderea capacitatii de depozitare/eliminare a deseurilor din jud. Prahova) efectuat prin scoaterea definitiva din fondul forestier a terenului in suprafata de 6,7713 ha, cu defrisare » propus a fi amplasat in Boldesti-Scaeni, str.Poligonului, nr. T26 PD1176 jud. Prahova.

Tipul deciziei posibile luate de Agentia pentru Protectia Mediului Prahova poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitarii de emitere a acordului de mediu.

Rapoartele si studiile, dupa caz, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 si la sediul VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU- TRATAREA DESEURILOR SRL din Boldesti- Scaeni, str. Poligonului nr.6, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13.

Documentele mentionate sunt disponibile si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului  va avea loc la sala de consiliu a Primariei Boldesti- Scaeni, Calea Unirii nr.67, in data de 27.07.2023, incepand cu orele 15:00.

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate, la sediul APM PRAHOVA pana la data de 27.07.2023.