Acțiuni pentru diminuarea efectelor olfactive

Acțiuni realizate de către VITALIA SALUBRITATE PRAHOVA pentru diminuarea efectelor olfactive generate de depozitul de deșeuri industriale nepericuloase situat în Valea lui Dan – oraș Băicoi

Vitalia Salubritate Prahova și orașul Băicoi

Societatea noastră este prezentă în viața economică a orașului Băicoi de aproape 10 ani. De-a lungul timpului, activitatea noastră principală a fost tratarea și eliminarea deșeurilor industriale nepericuloase.

Ne-am implicat în demersuri de dezvoltare durabilă, cu scopul de a deveni un partener fiabil pentru agenții economici importanți din Prahova și comunitatea locală. Astfel, împreună cu Primăria Băicoi putem participa la îmbunătățirea vieții în comunitate, în domeniul în care avem experiență și suntem disponibili pentru o serie de proiecte în parteneriat, pentru un oraș mai curat și mai sănătos. Am desfășurat o serie de acțiuni conforme cu politica societății noastre ce au ca scop reducerea impactului activităților zilnice asupra mediului și populației din vecinătate.

Măsuri pe care le-am luat cu scopul de a asigura confort locuitorilor orașului:

  1. Controlul periodic al concentrației de gaze (H2S și NH3) cu potențial de generare a mirosurilor în limita amplasamentului. Prelevarea și interpretarea analizelor se efectuează de către un laborator specializat și acreditat RENAR. Rezultatele obținute și corelarea cu intensitatea activității de exploatare ne-au ajutat să controlăm mai bine impactul, încă din interiorul amplasamentului, înainte de răspândirea dincolo de zona de protecție.
  2. Urmărirea cu strictețe, începând cu anul 2021, a fiecărui transport și refuzul în cazul constatării celui mai mic semn de disconfort olfactiv, la descărcare acestuia, indiferent de impactul economic asupra societății noastre.
  3. Eliminarea oricărui tip de deșeu sau asociere de deșeuri, cu potențial de aprindere (cenușă de Aluminiu). De asemenea, am redus volumul activităților economice prin renunțarea la parteneriatul desfășurat pe platforma temporară, din cadrul depozitului, aceasta fiind principala sursă de poluare olfactivă.
  4. În prezent avem o instalație de odorizare, cu un rol proactiv în confortul olfactiv al întregii zone. Furnitura este deja livrată și pusă în funcțiune. Instalația reduce impactul olfactiv al activității nu numai a societății noastre, ci și a celorlalți agenți economici din zonă. De asemenea, succesul inițiativei poate motiva replicarea acestui proiect și de către alți agenți economici interesați de confortul olfactiv al populației. Pentru testare putem pune la dispoziție o a doua instalație mobilă, achiziționată pentru Rampa ecologică a societății noastre din Boldești-Scăeni.
  5. Devierea de la depozitare, începând cu anul 2022, a 90%, din cantitatea de cenușă ușoară provenită de la furnizorul nostru Lukoil. Aceasta acțiune va reduce aproape în totalitate generarea aburului în urma procesului tehnologic de inertizare a cenușei.

Variația zilnică a indicatorului H2S în perioada 09.03.2022-21.03.20222 oraș Băicoi- Cartier Tintea

grafic 1

Așa cum se poate observa în graficul 1, în prima parte a intervalului 09.03.2022-13.03.2022, perioadă în care instalația nu a funcționat, s-au înregistrat trei depășiri ale concentrației maxime admise. Începând cu data 14.03.2022, dată la care instalația a fost pornită, nu s-au mai înregistrat depășiri pentru indicatorul H2S. Pe perioada măsurătorilor condițiile atmosferice au prezentat același tipar ca în perioada în care instalația nu funcționa. Astfel, se poate observa că funcționarea conform specificațiilor instalației pentru controlul mirosurilor, prin tehnologia pulverizării în aer RAMPA HP, produce un efect pozitiv asupra indicatorului de miros (H2S), acesta fiind redus sub concentrația maximă admisă. 

În videoclipul de mai jos, managerul de proiect, Valentin Ion ne vorbește despre măsurile ce au fost luate în combaterea mirosurilor.

„Orice depozit de deșeuri menajere și industriale reprezintă o sursă de disconfort olfactiv, lucru normal în orice proces tehnologic. Pentru a gestiona cât mai bine aceste efecte am venit în întâmpinare cu o soluție modernă pentru neutralizarea compușilor care generează mirosuri. Tehnologia utilizată se bazează pe atomizarea unui amestec în aer și pe sol în perimetrul zonei de activitate, agentul izolează și precipită particulele de gaz care generează mirosuri. Noi dispunem de instalații fixe și mobile: la Boldești-Scăeni există un echipament mobil, iar la Băicoi o rampă fixă cu o lungime de 210 m instalată pe perimetrul zonei active.”

Ne dorim să construim un viitor comun, într-un parteneriat pe termen lung, alături de comunitatea unde ne desfășurăm viața și activitatea.

Despre Vitalia Salubritate Prahova

Suntem un important furnizor de soluții pentru mediu, care tratează deșeurile industriale nepericuloase și întotdeauna ne-a preocupat grija față de mediu și față de comunitatea din fiecare oraș în care suntem prezenți.