Cum se construiește o celulă de depozitare deșeuri

Despre Vitalia Salubritate Prahova

Suntem un important furnizor de soluții pentru mediu, care tratează deșeurile industriale nepericuloase și întotdeauna ne-a preocupat grija față de mediu și față de comunitatea din fiecare oraș în care suntem prezenți. 

Construcția celulei (alveola) pentru depozitarea deșeurilor

Amenajarea inițială a zonelor pentru depozitarea deșeurilor cuprinde două operații de bază:

  1. Implementarea bazei și a marginilor depozitului;
  2. Realizarea sistemului de drenare și evacuare a levigatului.
Figura 1

Impermeabilizarea depozitelor de deșeuri

Alegerea sistemului optim de impermeabilizare se face pentru fiecare caz în parte, ținând seama de o serie de factori, printre care cei mai importanți sunt:

• natura deșeurilor ce urmează a fi depozitate;

• condițiile hidrogeologice și natura suprafeței amplasamentului;

• solicitările ce pot apărea în timpul exploatării;

• natura și caracteristicile materialului utilizat.

Sistemul de impermeabilizare trebuie să asigure atât etanșeitatea întregului depozit, cât și:

• stabilitatea chimică și termică față de deșeurile depozitate și față de solul dedesubt (inclusiv față de umezeala și activitatea microorganismelor);

• rezistența mecanică la eforturile care apar în timpul construcției și în timpul exploatării;

• rezistență la fenomenele meteorologice (inclusiv la îngheț, la temperaturi ridicate și la razele ultraviolet);

• stabilitatea dimensională la variațiile de temperatură;

• rezistența la îmbătrânire, elasticitatea suficientă și rezistentă la rupere.

Soluția de impermeabilizare trebuie să țină seama de caracteristicile naturale ale amplasamentului ales și în mod special de condițiile geologice și hidrogeologice care formează bariera geologică. Se consideră că bariera geologică îndeplinește condițiile necesare pentru impermeabilizarea depozitelor de deșeuri nepericuloase dacă aceasta are următoarele caracteristici:

grosime ≥ 1m, k ≤ 10 m/s 

În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite în mod natural, bariera geologică va fi completată cu un strat de argilă sau alt material natural cu proprietăți echivalente.

Stratul natural de impermeabilizare va fi completat cu un strat polimeric format din geomembrană, geotextile și straturi de drenare :

• etanșare simplă prin geomembrană;

• etanșare simplă prin geocompozit cu strat mineral etanș;

• etanșare combinată cu geomembrana și material argilos;

• etanșare dublă cu geomembrană;

• etanșare combinată, dublă sau triplă, cu geomembrană și material argilos.

Figura 2

La partea superioară a taluzului, geomembrana trebuie să fie ancorată în mod corespunzător, pentru a face față la solicitările mecanice și pentru a împiedica alunecarea acesteia.

Realizarea sistemului de drenare și evacuare a levigatului

Sistemul de drenare și evacuare a levigatului este format din:

• strat de pietriș;

• sistem de drenuri absorbante și colectoare.

Zonele pentru depozitarea deșeurilor sunt împrejmuite cu șanțuri de gardă pentru colectarea apelor meteorice; acestea sunt epurate și/sau eliminate de pe amplasament împreună cu levigatul.

Figura 3

Fluxul tehnologic în depozitele Vitalia de la Boldești-Scăeni și Băicoi

La poarta de acces în incintă, agentul de pază oprește fiecare autocamion încărcat cu deșeuri pentru a se asigura că destinația este corectă și încărcătura conformă. Transporturile sunt consemnate într-un registru de evidență unde sunt înregistrate datele clientului, ora de intrare și ora de ieșire. Totodată, acest flux este monitorizat și video. 

La cântar accesul se face numai după ce operatorul cântar a validat corectitudinea documentelor de transport, conformitatea deșeului și valabilitatea contractelor. După această verificare, autocamionului i se permite accesul pe bascula cântar unde va fi înregistrată greutatea brută. Se va comunica prin stații către coordonatorul de conformitate sosirea camionului în rampă. 

La ieșire se cântăresc din nou autocamioanele rezultând greutatea netă a încărcăturii. Pe rampa de descărcare, operatorii de conformitate dirijează fluxul, indică locul de descărcare și verifică conformitatea deșeurilor. Activitatea utilajelor de pe rampă are rolul de a nivela și compacta stratul de deșeuri, iar apoi de acoperire temporară cu stratul de material inert. Toate aceste activități sunt coordonate de inginerul de flux.