Fluxul tehnologic în depozitele Vitalia de la Boldești-Scăeni și Băicoi

La poarta de acces în incintă, agentul de pază oprește fiecare autocamion încărcat cu deșeuri pentru a se asigura că destinația este corectă și încărcătura conformă. Transporturile sunt consemnate într-un registru de evidență unde sunt înregistrate datele clientului, ora de intrare și ora de ieșire. Totodată, acest flux este monitorizat și video. 

La cântar accesul se face numai după ce operatorul cântar a validat corectitudinea documentelor de transport, conformitatea deșeului și valabilitatea contractelor. După această verificare, autocamionului i se permite accesul pe bascula cântar unde va fi înregistrată greutatea brută. Se va comunica prin stații către coordonatorul de conformitate sosirea camionului în rampă. 

La ieșire se cântăresc din nou autocamioanele rezultând greutatea netă a încărcăturii. Pe rampa de descărcare, operatorii de conformitate dirijează fluxul, indică locul de descărcare și verifică conformitatea deșeurilor. Activitatea utilajelor de pe rampă are rolul de a nivela și compacta stratul de deșeuri, iar apoi de acoperire temporară cu stratul de material inert. Toate aceste activități sunt coordonate de inginerul de flux.